update

19/12/2022 20/12/2022

181 Ngô Thì Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

898 0

Với chủ đề “Nông nghiệp hiện đại – Tuần hoàn – Phát thải thấp”, Diễn đàn Mekong Startup lần I sẽ diễn ra vào chiều 19 - 20/12 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp.

Map

Sample Plan