update

28/04/2022 03/05/2022

Số 03 đường Duy Tân, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

249 0

Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND, về việc tổ chức Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 với chủ đề “Liên kết cùng phát triển”.

Map

Sample Plan