update

21/05/2022 309 0
Trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL lần thứ 2-năm 2022” với chủ đề “Hợp tác và hành động”.

Related Post

Sample Plan