}

update

19/11/2021 97 0
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 4122 về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó có các nội dung cụ thể cả về lộ trình, tiêu chí đối với khách và quy trình đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Related Post

Sample Plan