update

21/05/2022 359 0
Ngay khi bế mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I – năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tích cực, góp phần tạo thành công tốt đẹp cho Lễ hội. Cổng Thông tin Du lịch Đồng Tháp trân trọng giới thiệu bức thư này.

Related Post

Sample Plan