}

update

22/11/2021 91 0
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 22/11/2021, UBND Tỉnh vừa ban hành văn bản thông báo tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Related Post

Sample Plan