update

24/05/2024 426 0
Nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh đẹp về du lịch An Giang đến với du khách trong nước và quốc tế, thể hiện những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phát động Cuộc thi “Sáng tạo video clip du lịch An Giang năm 2024” với chủ đề “An Giang trong trái tim tôi”.

Related Post

Sample Plan