}

update

28/11/2021 90 0
Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Tháp an toàn - hấp dẫn đến các thị trường khách tiềm năng trong và ngoài nước, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp (Trung tâm) có kế hoạch tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trực tuyến tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và An Giang.

Related Post

Sample Plan