}

update

29/11/2021 76 0
Nhằm xây dựng một trang thông tin điện tử hiện đại, đáp ứng nhu cầu quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp; cung cấp thông tin, dịch vụ du lịch đến với khách du lịch, hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin một cách tiện lợi và chính xác. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã nâng cấp website Du lịch Đồng Tháp thành Cổng thông tin du lịch Đồng tháp với địa chỉ truy cập: https://dulich.dongthap.gov.vn.

Related Post

Sample Plan