update

02/12/2021 414 0
Du lịch nông nghiệp là mô hình được nhiều nước trên thế giới thực hiện. Mô hình này giúp người nông dân chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm, mang lại hiệu quả cao cho cả hai ngành Nông nghiệp và Du lịch. Trong vài năm trở lại đây, du lịch nông nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và trở thành lĩnh vực đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh việc góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, du lịch nông nghiệp còn hạn chế khuynh hướng ly hương, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, xuất khẩu tại chỗ và xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Related Post

Sample Plan