update

24/06/2022 224 0
Sáng 22/6, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay”.

Related Post

Sample Plan