update

29/06/2022 230 0
Đó là chủ đề Lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 05 – 08/7 tại thành phố Cao Lãnh. Lễ hội nhằm phát triển chuỗi giá trị ngành hàng xoài, giới thiệu thương hiệu “Xoài Cao Lãnh” đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, duy trì và phát triển vùng trồng xoài, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương; tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu ngành hàng Xoài.

Related Post

Sample Plan