update

30/06/2022 220 0
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận Điểm Du lịch sinh thái Sunny, địa chỉ: Số 363, đường Ông Thợ, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh là Điểm Du lịch.

Related Post

Sample Plan