update

14/07/2022 1099 0
Hưởng ứng 62 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2022) và 40 năm thành lập và phát triển của ngành Du lịch Đồng Tháp, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp đã tổ chức các hoạt động ra quân cải tạo, chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường tại Khu di tích Gò Tháp.

Related Post

Sample Plan