update

21/03/2023 885 0
Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa thống nhất chủ trương chi hỗ trợ chính sách đầu tư phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho hộ kinh doanh Điểm tham quan vườn trái cây Năm Tiệm (địa chỉ tại số 395, ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2023, với số tiền hỗ trợ là 300 triệu đồng.

Attached files :

267 ubnd kt

Related Post

Sample Plan