update

21/05/2023 920 0
Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings phối hợp tổ chức chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 52 nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Related Post

Sample Plan