update

01/06/2023 1360 0
Nhằm đón cao điểm du lịch hè 2023, nhiều điểm đến du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mạnh dạn đưa ản phẩm mới và khai thác, nâng cấp sản phẩm hiện có, khai thác thêm sản phẩm du lịch mới; đồng thời triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá để thu hút du khách.

Related Post

Sample Plan