update

10/06/2022 249 0
Cuối tháng 5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó huyện Tháp Mười có xã Mỹ Đông và xã Thanh Mỹ. Chiều ngày 09/6, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự lễ công bố xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Related Post

Sample Plan