Diễn đàn Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 tại tỉnh Đồng Tháp

20/05/2022 20/05/2022

Số 12 Đ. 30 Tháng 4, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

1354 0

  • Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 tại tỉnh Đồng Tháp
  • Chủ đề “Hợp tác và hành động”
  • Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00, ngày 20/5/2022 (nhân dịp Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ nhất).
  • Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bản đồ

Lịch trình mẫu