Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sẽ được tổ chức vào các ngày 30/11 – 01/12/2021

30/11/2021 01/12/2021

Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

146 0

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – Nhà nho yêu nước - Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh năm 1862 tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất năm 1929, tại Làng Hòa An, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Lễ giỗ lần thứ 92 của Cụ sẽ được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành kính vào các ngày từ 30/11 – 01/12/2021 (Nhằm ngày 26 – 27/10 âm lịch năm Tân Sửu 2021), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc toạ lạc tại Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Lễ giỗ Cụ được tổ chức theo quy mô nội bộ.

Nhứt Liên Hoa

Bản đồ

Lịch trình mẫu