Lễ kỷ niệm 155 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2021 tổ chức quy mô nội bộ theo nghi thức dân gian truyền thống

17/12/2021 21/12/2021

Khu di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

57 0

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 685/UBND-THVX ngày 22/11/2021 về việc thống nhất cho tổ chức Lễ kỷ niệm 155 năm Ngày mất của Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều với quy mô nội bộ theo nghi thức dân gian truyền thống để hạn chế tập trung đông người, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn vì sức khỏe của nhân dân.

 

Hình ảnh Lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2020 (ảnh Internet)

Theo đó, Lễ kỷ niệm năm nay Khu di tích Gò Tháp không mở cửa phục vụ nhân dân cúng viếng, tham quan; không tổ chức các hoạt động phần hội, buôn bán tập trung đông người như định kỳ hàng năm. Phần lễ tổ chức nội bộ theo nghi thức dân gian truyền thống từ ngày 17/12/2021 đến ngày 19/12/2021 (nhằm ngày 14 đến ngày 16/11 âm lịch năm Tân Sửu).  

TÀI LINH

     

                                                                                                                                                                     

Bản đồ

Lịch trình mẫu