Phiên gặp gỡ, kết nối chủ đề “Du lịch và Công nghệ thông tin”

28/06/2023 28/06/2023

181 Ngô Thì Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

1154 0

Đây là 1 trong 4 hoạt động chính của Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Phiên gặp gỡ, kết nối chủ đề “Du lịch và Công nghệ thông tin” sẽ diễn ra tại Hội trường 1A, Nhà Văn hóa lao động Tỉnh, vào lúc 14 giờ, ngày 28/6/2023, với khoảng 100 đại biểu là doanh nghiệp Ấn Độ và Đồng Tháp hoạt động ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch tham dự.

Phiên gặp gỡ, kết nối chủ đề “Du lịch và Công nghệ thông tin” nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, hình ảnh địa phương, con người, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ triển khai các dự án đầu tư tại Tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xúc tiến cơ hội hợp tác đầu tư phát triển du lịch  và CNTT cho các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với các đối tác Ấn Độ trong thời gian tới; góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ và tạo phong trào rèn luyện sức khoẻ trong cộng đồng.

Bích Liễu

Bản đồ

Lịch trình mẫu