Tổ chức sự kiện 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia

07/05/2022 08/05/2022

Ấp 4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

178 0

 Sự kiện 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia và Khánh thành Dự án hạ tầng du lịch Xẻo Quít (giai đoạn 2).

Thời gian: Vào lúc 09h00 ngày 07/5/2022, tại sân khấu khán đài Khu di tích Xẻo Quít.

Địa điểm: Khu di  tích Xẻo Quít, Ấp 4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trích từ nguồn Website: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (https://svhttdl.dongthap.gov.vn/web/svhttdl/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/10833645?plidlayout=729)

Bản đồ

Lịch trình mẫu