Tuyến phố ẩm thực xoài thành phố Cao Lãnh

30/08/2023 04/09/2023

Đường 26 tháng 3 (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Đặng Văn Bình), Phường 1, thành phố Cao Lãnh; đường Nguyễn Quang Diêu (đoạn từ đường 26 tháng 3 đến đường Trần Phú), Phường 1, thành phố Cao Lãnh.

952 0

  • Thời gian: Từ ngày 30/8 đến hết ngày 04/9/2023
  • Địa điểm: tại các tuyến đường như: Đường 26 tháng 3 (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Đặng Văn Bình), Phường 1, thành phố Cao Lãnh; đường Nguyễn Quang Diêu (đoạn từ đường 26 tháng 3 đến đường Trần Phú), Phường 1, thành phố Cao Lãnh.

Bản đồ

Lịch trình mẫu