Quyết định 287/QĐ-TTg: phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/09/2022 703 0

    Số/Ký hiệu

     287/QĐ-TTg

    Ngày ban hành

    28/02/2022

    Người ký

    KT. Thủ tướng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

    Trích yếu

   Quyết định 287/QĐ-TTg: phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

    Cơ quan ban hành

    Chính phủ

    Thể loại

    Quyết định

    Tài liệu đính kèm

     287/QĐ-TTg

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu