87 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch

20/01/2022 251 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố thêm 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được đánh giá là “Cơ sở an toàn” (đợt 2) theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, qua 02 đợt kiểm tra đánh giá, Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Công thương) đã tổ kiểm tra, đánh giá và công nhận 87 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt “Cơ sở an toàn” theo Bộ  tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Tỉnh (đợt 1 có 57 cơ sở kinh doanh dịch vụ dịch vụ du lịch đạt có sở an toàn gồm: 32 khách sạn, 25 Khu di tích, Điểm du lịch, Điểm tham quan cộng đồng; đợt 2 có 30 cơ sở kinh doanh du lịch đạt cơ sở an toàn gồm: 19 khách sạn, 3 homestay, 8 Khu di tích, Điểm du lịch, Điểm tham quan cộng đồng).

Xem danh sách 87 cơ sở an toàn tại đây!

Phòng QLDL

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu