Đồng Tháp tăng cường truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh địa phương

27/05/2023 1174 0
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND ngày 24/5/2023 về đẩy mạnh Truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2023-2025.


Du khách trải nghiệm khu du lịch sinh thái Gáo Giồng - Đồng Tháp

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường công tác truyền thông chủ trương, đường lối, chính sách, hình ảnh địa phương; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, bạn bè trong nước và quốc tế. Kịp thời lan tỏa các nhân tố tích cực, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tạo niềm tin trong doanh nghiệp và người dân, đẩy nhanh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI; kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền sâu rộng về các lễ hội, các sự kiện kinh tế, văn hóa – xã hội quan trọng của tỉnh...

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, với thông điệp năm 2023 của tỉnh Đồng Tháp: “Kinh tế xanh Sen Hồng bứt phá - Chuyển đổi số Đồng Tháp tiên phong”; truyền thông Đồng Tháp tập trung lan tỏa tinh thần: Địa phương khởi nghiệp và thu hút đầu tư “Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn”, là nơi để doanh nghiệp phát triển; truyền thông hình ảnh người dân Đồng Tháp với các đặc tính nghĩa tình, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên kiến tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm giàu cho bản thân và cho quê hương...

Theo kế hoạch, bên cạnh nâng cao chất lượng phản ánh của các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, nhằm phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hình ảnh chính quyền, đội ngũ doanh nhân và nhân dân Đồng Tháp quyết tâm xây dựng Đất Sen Hồng ấm no, phồn thịnh, văn hóa - xã hội phát triển.

Đồng Tháp sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, kênh truyền thông đối ngoại… có lượng độc giả lớn, được nhân dân thường xuyên theo dõi, truy cập, có nhiều bài viết tuyên truyền tích cực, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp nhằm đa dạng thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội đến nhân dân, bè bạn trong nước và quốc tế. Kết nối với các mạng xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của ngành, đơn vị trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, nhanh chóng lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp đến với bạn bè trong nước và thế giới. Đồng thời, Xây dựng các ấn phẩm điện tử, video clip quảng bá các giá trị đặc sắc, độc đáo của địa phương để đăng, phát trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông.

Theo Huy Tự (baodautu.vn)

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu