Đồng Tháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

09/01/2020 4524 0
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.
 
 

Mục tiêu nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối với người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch; cung cấp các thông tin về sản phẩm dịch vụ du lịch, tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư, định hướng phát triển, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch.

Tạo môi trường cho cộng đồng, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Đồng Tháp trong thời gian tới.

Đến năm 2020, tỉnh sẽ số hóa dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế, doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống và mua sắm phục vụ du lịch trong tỉnh; hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch; kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp du lịch; phát triển ứng dụng trên nền tảng di động về du lịch Đồng Tháp để cung cấp thông tin về sự kiện, lễ hội, các cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm, điểm tham quan du lịch… đến du khách, doanh nghiệp lữ hành; cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành du lịch về nhu cầu tìm kiếm thông tin số của du lịch Đồng Tháp và hiệu quả công tác xúc tiến quảng bá du lịch và phát triển thương hiệu du lịch…

Đến năm 2025, hoàn thành bản đồ số về du lịch Đồng Tháp; tiếp tục phát triển ứng dụng trên thiết bị di động để cung cấp các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch dịch tự động ra các ngôn ngữ phổ biến.

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với hệ tri thức việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu