Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành ngày 24/3/2022 Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026

30/06/2022 2476 0

    Số/Ký hiệu

     01/2022/NQ-HĐND

    Ngày ban hành

    24/3/2022

    Người ký

    Phan Văn Thắng

    Trích yếu

    Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026

    Cơ quan ban hành

    Hội đồng nhân dân Tỉnh

    Thể loại

    Nghị quyết

    Tài liệu đính kèm

    Nghiquyet 01-2022.pdf

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu