Phấn đấu đến năm 2025, giá trị ngành du lịch đóng góp từ 5 – 6% GRDP

09/06/2023 1399 0
Cùng với đó, ngành du lịch phấn đấu thu hút khoảng 05 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 2.100 tỷ đồng; xây dựng ít nhất 03 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc trưng; 100% lao động trực tiếp được đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch v.v.. Đây là những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Ảnh tư liệu

Với các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc; tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng cao, khác biệt, có giá trị gia tăng và tăng cường trải nghiệm cho khách dựa trên lợi thế về tài nguyên đặc trưng của từng địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Đồng Tháp.

Việc kết nối và nâng cao chất lượng trong chuỗi giá trị của sản phẩm du lịch; tăng cường công tác quản lý điểm đến, các khu vực động lực phát triển du lịch, bảo đảm môi trường an toàn, văn minh, thân thiện; tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng cao, khác biệt, có giá trị gia tăng và tăng cường trải nghiệm cho khách dựa trên lợi thế về tài nguyên đặc trưng của từng địa phương, phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Đồng Tháp cũng là giải pháp được đề ra trong kế hoạch.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự kết nối và nâng cao chất lượng trong chuỗi giá trị của sản phẩm du lịch; phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; ứng dụng rộng rãi công nghệ trong thanh toán dịch vụ du lịch hướng tới giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt, khuyến khích khách du lịch sử dụng các hình thức thanh toán điện tử trên các thiết bị thông minh v.v..

Nguồn: 211/KH-UBND

Theo Việt Tiến (dongthap.gov.vn)

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu