}

Quyết tâm đưa du lịch Đồng Tháp dẫn đầu khu vực về chuyển đổi số

07/12/2021 60 0
Ngày 29 tháng 11 năm 2021, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp - Ông Nguyễn Ngọc Thương đã ký Báo cáo số 2847/BC-SVHTTDL gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tiếp tục trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống phục vụ du lịch thông minh.

Báo cáo nêu rõ sự cần thiết phải đầu tư hệ thống phục vụ du lịch thông minh tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch của Tỉnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và đưa Đồng Tháp trở thành một trong những tỉnh đứng đầu Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Dự án thuộc nhóm C; Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá – Thông tin cấp huyện, thành phố; các điểm du lịch dự kiến đặt kiosk: Bảo tàng Đồng Tháp, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Gò Tháp, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Khu du lịch Xẻo Quýt, Gáo Giồng và Khu du lịch Văn hóa Phương Nam.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 20 tỷ đồng.

Nhứt Liên Hoa

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu