Tân Hồng kiểm tra, đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực du lịch

19/01/2022 265 0
Ngày 18/01/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng phối hợp với UBND thị trấn Sa Rài trực tiếp đến kiểm tra, đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với Vườn sinh thái Nam Hương nằm trên địa bàn khóm 2, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng.

Đoàn kiểm tra và làm việc tại Vườn sinh thái Nam Hương

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra, đánh giá thực tế việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch được ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND-HC ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, Vườn sinh thái Nam Hương cơ bản đáp ứng 20 tiêu chí thành phần theo 04 nhóm tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng đã tận tình hướng dẫn, nhắc nhở Vườn sinh thái Nam Hương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho nhân viên, điều kiện đón tiếp phục vụ khách an toàn, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi cấp độ dịch để chủ động, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.

Lâm Tân Thường

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu