Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thuỷ lưu trú du lịch

21/06/2022 930 0

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thuỷ lưu trú du lịch

Mã thủ tục

     1.004594.000.00.00.H20

Mức độ

     Mức độ 4

Cơ quan thực hiện

     Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Cách thức và trình tự thực hiện

     Bước 1:

     Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

     1.Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (Số 85 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

     2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công cộng.

 3. Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.

     Bước 2:

      Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính

     Bước 3:

     Giải quyết thủ tục hành chính

     Bước 4:

     Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

     (Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan có thẩm quyền trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính)

Thành phần, hồ sơ

     - Thành phần hồ sơ:

     a) Thành phần hồ sơ

     (1). Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 07 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

     (2). Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;

     (3). Danh sách ngừoi quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch. 

     (4). Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

     b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

     File biểu mẫu Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

Yêu cầu điều kiện

     Không yêu cầu

Thời hạn giải quyết

     27 ngày

Đối tượng thực hiện

    Tổ chức/Cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

     Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch

Lệ phí

     + Phí thẩm định đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao là 1.500.000 đồng/hồ sơ.

     + Phí thẩm định đề nghị công nhận hạng 3 sao là 2.000.000 đồng/hồ sơ.

     (Theo Điều 4 Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Căn cứ pháp lý

     - Luật Du lịch số: 09/2017/QH14, ngày 19/06/2017;

     - Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số  điều của Luật Du lịch.

     - Thông tư số: 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số  điều của Luật Du lịch.

     - Thông tư số 34/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

File đính kèm :

18tthc

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu