Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

21/06/2022 1267 0

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Mã thủ tục

     1.003742.000.00.00.H20

Mức độ

     Mức độ 4

Cơ quan thực hiện

     Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Cách thức và trình tự thực hiện

     Bước 1:

     Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ qua các cách thức sau:

     1.Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp (Số 85 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

     2. Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công cộng.

 3. Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.

     Bước 2:

     Tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính

     Bước 3:

     Giải quyết thủ tục hành chính

     Bước 4:

     Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

     (Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan có thẩm quyền trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính)

Thành phần, hồ sơ

     - Thành phần hồ sơ:

     (1) Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản;

     (2) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đã được cấp.

      Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

      Mẫu đơn: Không quy định

Yêu cầu điều kiện

      Không yêu cầu

Thời hạn giải quyết

      5 ngày

Đối tượng thực hiện

     Tổ chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

      Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lệ phí

      Chưa có lệ phí

Căn cứ pháp lý

     - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

     - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu