Tỉnh Đồng Tháp phê duyệt 165 điểm phát triển du lịch cộng đồng

23/05/2024 256 0
Ngày 14/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND-HC phê duyệt danh sách các điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định trên, toàn tỉnh có 100 điểm tham quan du lịch đang hoạt động, 65 điểm tham quan du lịch được phê duyệt sổ sung giai đoạn 2024 – 2025 và 20 điểm đưa ra khỏi danh sách do dừng hoạt động/không đầu tư khai thác.


Điểm tham quan Vườn sinh thái An Khanh Thanh Bình (bổ sung 2024)


Điểm tham quan Miền Tây Logde Sa Đéc

The Mango Trail Farm & Stay (Cao Lãnh)


Du lịch sinh thái Tiên Sen

Quyết định phê duyệt danh sách điểm phát triển du lịch là tiền đề để các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hỗ trợ truyền thông, giới thiệu, quảng bá thông tin của các điểm tại các sự kiện, hoạt động của tỉnh, khu vực và quốc gia. Qua đó góp phần thu hút các doanh nghiệp, đối tác đến tìm hiểu đầu tư góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Nhứt Lil

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu