Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh

68 Phạm Hữu lầu, Phường 4, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số điện thoại: 0918316390