Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa
Điểm tham quan Trải Nghiệm Xưa

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0903 357 696

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: khutrainghiemxua@gmail.com

Địa chỉ: Số 919, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

 

 

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí